hyperbole

hyperboles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till hyperbole

Vad betyder hyperbole inom dryck ?

extravagant exaggeration

Diskussion om ordet hyperbole

  • - 2008-11-05

    Hyperbole: Om det är ett substanstiv så måste ju översättningen göras i substantivform, alltså inte extravagant utan extravagans.