intemperance

intemperances
Substantiv

Synonymer till intemperance

Ordet intemperance har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom dryck
  • Inom generell
mat
dryck
generell

Vad betyder intemperance inom mat ?

the quality of being intemperate

Översättningar (inom mat)

Ordet intemperance inom dryck

consumption of alcoholic drinks

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till intemperance (inom dryck)

Möjliga synonymer till intemperance (inom dryck)

Ordet intemperance inom generell

immoderate indulgence of bodily appetites

Översättningar (inom generell)

Synonymer till intemperance (inom generell)

Diskussion om ordet intemperance