inkräkta

inkräktar
inkräktade
inkräktat
Verb

Översättningar

Synonymer till inkräkta

Hur böjs ordet inkräkta på svenska?

Presens: inkräktar
Preteritum: inkräktade
Supinum: inkräktat

Hur används ordet inkräkta

 • "Just nu råder det fred mellan klubbarna och de förlorar alldeles för mycket pengar på att bråka inbördes, det är ju om den ene börjar inkräkta på den andres marknad som det kan bli problem men tidigare erfarenheter här uppe visar att klubbarna är beredda att gå långt för att behålla freden, säger Mats Jonsson."
 • "I Kungsbacka hanterar årligen ett hundratal ansökningar från fastighetsägare som vill ha dispens från strandskyddet, vilket går att få om åtgärderna inte bedöms inkräkta på djur- och växtliv samt allemansrätten."
 • "Han är dock inte orolig över att det ska inkräkta på undervisningen för eleverna."
 • "– Om det finns något vi kan göra utan att inkräkta på de boendes privatliv men ändå säkra någon slags kontakt kommer vi göra det, säger Mikaela Andersson."
 • "På frågan om det här riskerar att inkräkta på människors integritet sade han att registren inte blir tillgängliga för vem som helst utan ska användas i ett visst syfte."
 • "Det här är olika regelsystem som fungerar parallellt med varandra och Europakonventionen var aldrig tänkt att inkräkta på militära säkerhetsintressen och specialregler för incidentberedskapen som tar över de normala reglerna för mänskliga rättigheter i fred."
 • "Han tycker inte att detta är en fråga om att inkräkta på enskilda staters rätt till veto i frågan om hur många asylsökande man har möjlighet att ta emot."
 • "Men Naturvårdsverkets moment 22 uppstår då den nya arten kan inkräkta på andra djur som också skyddas av direktiven :"
 • "– Det brukar stå vid våra kyrkogårdar att ” detta är en människornas viloplats ” och att just tekniken börjar inkräkta på den delen vet jag också att en del människor tycker, säger Ulf Lernéus."
 • "- Den förfrågan som inkommit om att bygga ut en fastighet i området, samt att bygga ett staket, tycker vi skulle inkräkta för mycket på allmänhetens tillgång till området, säger Maria Ågren, general-direktör på Naturvårdsverket."

Ordet inkräkta har 2 betydelser

 • Inom fysik
 • Inom historia, handel
fysik
historia, handel

Vad betyder inkräkta inom fysik ?

Utnyttja någon annans område

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till inkräkta (inom fysik)

Möjliga synonymer till inkräkta (inom fysik)

Ordet inkräkta inom historia, handel

Att bedriva smyghandel

Översättningar (inom historia, handel)

Engelska

Diskussion om ordet inkräkta

inkräktande

Adjektiv

Översättningar (inom historia, handel)

Hur används ordet inkräktande

 • "Säkerhetsansvariga inom försvarsmakten ser en hotbild i samband med de tidigare försök till inkräktande, som gjorts på viktiga platser i Sverige och Europa."
 • "Den av de inkräktande männen som inte bar mask höll upp en pistol vid huvudet på den man som vistats i lägenheten tillsammans med kvinnan."
 • "Regeringens överenskommelse med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om försvarspolitiken till och med år 2020 innebar bland annat en ökad förmåga för försvaret att jaga inkräktande ubåtar."
 • "Antalet mördarceller som ska hålla blodet rent från inkräktande virus och bakterier sjunker genom att immunförsvaret sätts ned av sömnbrist."
 • "Om inte heller det lyckas kommer den inkräktande drönaren att skjutas ner."
 • "Enligt polisens händelserapport ska anmälaren uppgett att katten var ” skogstokig ” men trots det lyckades familjen avstyra slagsmålet, fångade in den inkräktande katten och ringde polis."
 • "Proteinet är till för att öppna blodkärlsväggen eftersom de vita blodkropparna finns i blodkärlen och bakterierna i vävnaden och då måste de vita blodkropparna ta sig ut ur blodkärlen och in i vävnaden för att kunna attackerna de inkräktande bakterierna."
 • "År 1659 sänktes det med avsikt för att fungera som en spärr för att skydda Stockholm och Sveriges flottbas, som låg i staden då, från inkräktande fartyg."
 • "” I verkligheten inskränker denna typ av diskriminerande och inkräktande åtgärder kvinnors valfrihet, och kränker deras rättigheter och leder till våld ”, skriver man, och fortsätter :"
 • "Motståndet mot ett förbud har kommit från konservativa och från högerkanten, varav en del sett det som inkräktande på familjers privata angelägenheter."

Diskussion om ordet inkräktande

inkräktande

Adverb

Översättningar

Möjliga synonymer till inkräktande

Diskussion om ordet inkräktande