jordledning

jordledningen
jordledningar
jordledningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet jordledning på svenska?

Obestämd singular: jordledning
Bestämd singular: jordledningen
Obestämd plural: jordledningar
Bestämd plural: jordledningarna

Ordet jordledning har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
teknik
generell

Vad betyder jordledning inom teknik ?

att ansluta flera ledare till en gemensam potential, en jordningspunkt. Generellt är jordning en del av skärmningsbegreppet (se EMC) och betyder att ansluta till lokal skärm http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordning

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Möjliga synonymer till jordledning (inom teknik)

Ordet jordledning inom generell

Diskussion om ordet jordledning