klassificera

klassificerar
klassificerade
klassificerat
Verb

Översättningar

Synonymer till klassificera

Hur böjs ordet klassificera på svenska?

Presens: klassificerar
Preteritum: klassificerade
Supinum: klassificerat

Hur används ordet klassificera

  • "– Den möjligheten vi har är om vi kan klassificera det som ett brott, annars är det svårt att komma åt det på något annat vis mer än om man har möjlighet att prata med honom om att det är ett olämpligt beteende, säger Magnus Bergman."
  • "26 personer har jobbat i snart tre veckor med att leta och klassificera fynden."
  • "Enligt polisen har det troligen blivit någon miss när man skulle klassificera motorcykeln för att försöka hitta ägaren, vilket fick till följd att motorcykeln såldes och mannen får nu begärda 4.500 kronor i ersättning för motorcykeln."
  • "- Man måste klassificera det som en form av vanvård som leder till att människor i onödan försämras."
  • "Bilar från Volvo och Audi tillhör de mest stöldsäkra enligt Trafikförsäkringsföreningens ( TFF ) sätt att klassificera nya bilmodeller."
  • "– Man borde ha fokuserat mycket mera på att skapa enklare regler för särskilt små företag som inte har stora resurser för att sitta och klassificera."
  • "Det beror i sin tur på att man har lyckats begränsa tillgängligheten genom att klassificera fentanylanalogerna som narkotika och hälsofarlig vara."
  • "Historikern Helene Lööw tycker att partiet är svårt att klassificera, men anser att SD inte är ett nyfascistiskt parti."
  • "Han menar också att Linné drevs av sin iver att klassificera och organisera allt liv på jorden Broberg pekar istället ut vetenskapsmannen Anders Retzius, som började mäta skallar för att särskilja människoraser."
  • "Vad som avses är en form av ett absolut kapitalkrav, framräknat utan att klassificera bankernas utlåning i olika riskklasser, inspirerat av hur det ser ut i USA."

Vad betyder klassificera inom lingvistik ?

inordna i en klass eller grupp

Diskussion om ordet klassificera