krake

kraken
krakar
krakarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till krake

Hur böjs ordet krake på svenska?

Obestämd singular: krake
Bestämd singular: kraken
Obestämd plural: krakar
Bestämd plural: krakarna

Ordet krake har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom nedsättande
  • Inom fiskar
  • Inom mytologi
vardagligt
nedsättande
fiskar
mytologi

Vad betyder krake inom vardagligt ?

oduglig person, ynklig, svag eller feg människa (särskilt som tillmäle för män)

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till krake (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till krake (inom vardagligt)

Vanlig betydelse av ordet krake inom nedsättande

Översättningar (inom nedsättande)

Synonymer till krake (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till krake (inom nedsättande)

Mindre vanlig betydelse av ordet krake inom fiskar

Synonymer till krake (inom fiskar)

Möjliga synonymer till krake (inom fiskar)

Ovanlig betydelse av ordet krake inom mytologi

ett havsmonster i främst norsk och isländsk fiskar- och sjömanstradition. Det framträder främst som en gigantisk bläckfisk, antingen åtta- eller tioarmad. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kraken

Översättningar (inom mytologi)

Engelska

Synonymer till krake (inom mytologi)

Möjliga synonymer till krake (inom mytologi)

Diskussion om ordet krake