störa

[stœːra]
stör
störde
stört
Verb

Synonymer till störa

Hur uttalas ordet störa?

[stœːra]

Hur böjs ordet störa på svenska?

Presens: stör
Preteritum: störde
Supinum: stört

Hur används ordet störa

 • "Ursäkta att jag stör dig så sent"
 • "Men nu står det klart att även regeringen ställer sig på försvarets sida och gör bedömningen att ett vindkraftverk inom det utpekade området kan störa flygtrafiken."
 • "– Lagen gör detta för att inte störa älgkorna och riskera att de inte blir betäckta."
 • "Orsaken är att de inte vill störa älgkorna och riskera beståndets framtid."
 • "– Men det blir ändå en fin kväll skulle jag tro, molnen ska inte störa så mycket."
 • "Det är uppenbart att de använder förhandlingarna som ett verktyg för att störa dagens system och för att kunna påverka politikerna i den riktning de önskar, menar han."
 • "En stående punkt hos kritikerna mot vindkraftsparken har varit att den skulle störa den militära övningsverksamheten i området."
 • "Men ser Örebro som den störa konkurrenten."
 • "– Jag tycker det är bra för annars kan det störa om det ringer, säger eleven Eliza Alijaj."
 • "Tidigare har också Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne sagt nej, bland annat eftersom sprängningarna skulle kunna störa verksamheten vid Sternöskolan."
 • "Publiken lyckades dock inte störa Olofström som vann matchen med 3-2 efter tolv straffar."

Vad betyder störa inom juridik ?

rubba balansen, bringa i oordning

Relaterat till störa

oordning

lidande

obehag

olämplighet

hinder

avbrott

uppehåll

olämplighet

motsättning

rubbning

relationslöshet

formlöshet

Diskussion om ordet störa

stör

stören
störar
störarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet stör på svenska?

Obestämd singular: stör
Bestämd singular: stören
Obestämd plural: störar
Bestämd plural: störarna

Ordet stör har 2 betydelser

 • Inom mytologi
 • Inom fiskar
mytologi
fiskar

Vad betyder stör inom mytologi ?

trästång som används istället för sågat virke för gärdsgårdar, hässja|hässjor eller liknande

Översättningar (inom mytologi)

Synonymer till stör (inom mytologi)

Möjliga synonymer till stör (inom mytologi)

Relaterat till stör (inom mytologi)

stöd

vapen

djur

Ordet stör inom fiskar

Europeisk stör (Acipenser sturio) är en utrotningshotad art av släktet Acipenser, som kan uppnå en längd av 3,5 meter. Den är en anadrom fisk som lever i havet men återvänder till floder för att leka https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeisk_st%C3%B6r

Översättningar (inom fiskar)

Engelska

Diskussion om ordet stör