kvadrat-

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet kvadrat-

  • "Trots att området sanerades för 30 år sedan har man på ett 4.500 kvadrat- meter stort område funnit giftkoncent- rationer högt över riktvärdena."
  • "Kvinnan ska ha bott på en 15 kvadrat- meter stor yta i stugan."
  • "Kvinnan ska ha bott på en 15 kvadrat- meter stor yta i en campingstuga."
  • "Branden fick fäste i ungefär en tredjedel av den cirka 9.000 kvadrat- meter stora byggnaden."
  • "Det ca 2.000 kvadrat- meter stora huset innehöll bl.a. lager, butiker och konstnärslokaler."
  • "För en trerumslägenhet på 75 kvadrat- meter skulle det bli 90 kronor mer per månad."
  • "Kvinnan ska ha bott på en 15 kvadrat- meter stor yta i en campingstuga."
  • "13.000 kvadrat- kilometer glaciäris har försvunnit."
  • "LTTE har under den senaste tiden pressats tillbaka till ett cirka 45 kvadrat- kilometer stort område."
  • "Den 12 september hade isens utbredning minskat till 4,52 miljoner kvadrat- kilometer."

Möjliga synonymer till kvadrat-

Diskussion om ordet kvadrat-