lägga

lägger
lade
lagt
Verb

Översättningar

Synonymer till lägga

Hur böjs ordet lägga på svenska?

Presens: lägger
Preteritum: lade
Supinum: lagt

Hur används ordet lägga

 • "Varför har man valt att lägga sekretess på det?"
 • "17-åringen sökte kontakt med två tjejer, först genom att lägga armen om dem – men det gick snabbt längre än så."
 • "Låt oss lägga pusslet, säger Peter Andersson."
 • "Inledningsvis måste vi självklart lägga fokus på utbildning och utvecklade arbetssätt, säger Lena Jönsson, generaldirektör."
 • "– Det är ju fråga var man ska lägga alla resurser."
 • "Men för att trygga försvarets personalbehov och kunna utöka antalet soldater vid försämrat säkerhetsläge har regeringen gett en utredare i uppdrag att lägga fram förslag på en ny typ av värnplikt."
 • "Personalen hinner inte lägga den vårdtid på patienterna som de kräver, säger Martin Johansson."
 • "Beslutet att lägga ner Bemanningsenheten vid Blekingesjukhuset är bra."
 • "Men nu har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, valt att lägga ner ärendet."
 • "Som vi ser det vore det klokare att lägga resurserna på förebyggande insatser som exempelvis föreläsningar."

Rim på lägga

Diskussion om ordet lägga

 • - 2009-04-19

  ok ok

 • - 2009-09-12

  finns inte detta

lade

lade
laded
laded
Verb

Översättningar

Ordet lade har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom data
generell
data

Vad betyder lade inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till lade (inom generell)

Ordet lade inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till lade (inom data)

Möjliga synonymer till lade (inom data)

Diskussion om ordet lade