likriktning

likriktningen
likriktningar
likriktningarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet likriktning på svenska?

Obestämd singular: likriktning
Bestämd singular: likriktningen
Obestämd plural: likriktningar
Bestämd plural: likriktningarna

Hur används ordet likriktning

  • "En likartad åldersfördelning leder lätt till likriktning av idéer."
  • "Till likriktning använder man en likriktare bestående av sammankopplade dioder."

Ordet likriktning har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom teknik
generell
teknik

Vad betyder likriktning inom generell ?

Enhetlig inriktning

Möjliga synonymer till likriktning (inom generell)

Ordet likriktning inom teknik

Likriktning används inom elektronik för att omvandla växelström till likström.

Översättningar (inom teknik)

Diskussion om ordet likriktning