loosen up

loosen up
loosened up
loosened up
Verb

Översättningar

Ordet loosen up har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom generell
  • Inom fordon
sport
generell
fordon

Ordet loosen up inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till loosen up (inom sport)

Ordet loosen up inom generell

Synonymer till loosen up (inom generell)

Uttryck till loosen up (inom generell)

Ord i uttryck för loosen up (inom generell)

Möjliga synonymer till loosen up (inom generell)

Möjliga synonymer till loosen up (inom generell)

Ordet loosen up inom fordon

Synonymer till loosen up (inom fordon)

Diskussion om ordet loosen up