lossa

lossar
lossade
lossat
Verb

Hur böjs ordet lossa på svenska?

Presens: lossar
Preteritum: lossade
Supinum: lossat

Hur används ordet lossa

 • "Ta ut glasstårtan och lossa den från formen."
 • "Öppna ostronen med en ostronkniv eller morakniv och lossa dem försiktigt från skalet ( men låt dem ligga kvar )."
 • "Den 10 augusti 1944 gavs tillstånd att gå in i hamnen och att tidigt nästa morgon lossa fisklasten."
 • "Öppna ostronen med en ostronkniv eller morakniv och lossa dem försiktigt från skalet ( men låt dem ligga kvar )."
 • "Öppna ostronen försiktigt och lossa dem från skalet."
 • "Där började fartyget lossa sin last av vatten och mat."
 • "De blommiga tapeterna börjar lossa från de fuktiga väggarna."
 • "De blommiga tapeterna börjar lossa från de fuktiga väggarna."
 • "De blommiga tapeterna börjar lossa från de fuktiga väggarna."
 • "Isproppen, som suttit fast in en krök i floden, har börjat lossa och röra sig nedströms mot Koyukuk."
 • "Men nu håller Brödtjuven, eller kranen, som användes till att lossa last från fartygen, på att rosta sönder."
 • "En lastbilschaufför som skulle lossa sin last på Mörrums bruk i natt fick en stock på foten."
 • "På onsdagsmorgonen ställde hon sig i vägen för den grävmaskin som arbetat med att lossa rötterna på tre av almarna."
 • "Han ska också, tillsammans med en annan person, ha försökt lossa linor från livbåtar och annan utrustning som är avsedd att användas vid nödläge ombord på båten."
 • "Räddningstjänsten var snart på plats och kunde lossa kabeln som fastnat i lastbilen och spärra av platsen för trafik."
 • "Medan LKAB i dag bryter malm 1 365 meter under jord, kan konkurrenterna i Australien och Brasilien i princip bara köra fram med sina bandschaktare och lossa ett stycke malm från den lösa bergarten i dagbrotten."
 • "När utbyggnaden är klar kommer hamnen att kunna lossa fyra fartyg samtidigt."
 • "De var tvungna att lossa en massa vajerräcke för att kunna bärga den, säger Henrik Öhman, vakthavande befäl i polisregion Mitt."
 • "Varje dag kör ett godståg genom Brynäs för att lossa material på företaget Smurfit kappa."
 • "Man stötte på nya problem under kvällen och fick bland annat ta hjälp av en specialutrustad bil från Sundsvall som kunde lossa lasten från en av tankbilarna innan man kunde få ekipagen av vägen."
 • "De lossade lasten i Houston, Texas"

Ordet lossa har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom generell
allmänt
generell

Vad betyder lossa inom allmänt ?

lasta av en last från transportmedel avsett för transporter av motsvarande last

Ordet lossa inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till lossa (inom generell)

Möjliga synonymer till lossa (inom generell)

Diskussion om ordet lossa