miljö

miljön
miljöer
miljöerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till miljö

Hur böjs ordet miljö på svenska?

Obestämd singular: miljö
Bestämd singular: miljön
Obestämd plural: miljöer
Bestämd plural: miljöerna

Hur används ordet miljö

 • "Hon åker ibland i två timmar från sitt hem till Berättarministeriets skrivarverkstad i Södertälje, en stad och en miljö som inte har varit ett naturligt inslag i hennes liv, för att ge några barn två timmar av sin dag."
 • "och Sahlgrenska ger en levande miljö med minst 1 000"
 • "” Huvudägaren Lindéngruppen har bedömt att Höganäs utvecklas bäst i en industriell miljö utanför börsen."
 • "– Brottsligheten har inte ökat i parkeringshuset, men det är helt klart ingen lämplig miljö för ungdomar, säger Anders Larsson."
 • "Nu samlar GP en bred och kunnig panel för att fortsätta samtalet i en publik miljö."
 • "Hur kan det leda till något annat än mer utsläpp och sämre miljö?"
 • "Fem arbetsgrupper tillsätts inom jobb och ekonomi, utbildning och innovation, miljö och hållbar tillväxt, välfärd och valfrihet samt trygghet och brott."
 • "Det handlar om att ge utrymme för de producenter som har högt ställda krav på miljö, klimat, djurskydd och folkhälsa i annonser och vid exponering i butik."
 • "– Vi kan inte peka ut en miljö som är farligare än någon annan."
 • "Talet måste innehålla både ansvar för svensk livsmedelsproduktion, socialt ansvarstagande, miljö, småföretagande, tilltro till politikens förmåga att förändra – och ett lagom mått av individens frihet gentemot staten."
 • "” Med anledning av BTH:s samlade kompetens och nära samverkan med andra aktörer inom området anser vi att BTH är en kreativ och därför lämplig miljö för placering av ett nationellt IT-brottscenter."
 • "Under våren 2015 inleddes arbetet med att få ordning på lokalerna – men trots det har personal klagat på en miljö som inte är bra."
 • "Det känns som en bra miljö, söger Ida Höckerstrand."
 • "För att skydda Mosippan från att bli uppäten av fåren i hagen har Länsstyrelsen hägnat in de unika exemplaren men även tagit till mer drastiska åtgärder för att skapa en trivsam miljö."
 • "Som förälder till ett barn som direkt eller indirekt upplevt en traumatisk upplevelse är det viktigaste att finnas där och erbjuda en så trygg miljö som möjligt och inte forcera att barnet öppnar sig ( se fyra tips i faktaruta )."
 • "Slåtterkärret med sin unika miljö ska nu återställas till vad det en gång var så att marken där så småningom ska kunna brukas genom slåtter igen."
 • "Grundinställningen som vi har är att alla våra skolor ska ha en säker miljö för barn och vuxna."
 • "Jag tycker det är jättebra miljö och en fin verksamhet för våra äldre och min ambition är att vi ska ha kvar verksamheten på Sörgården, säger Leif Håkansson ( S )."
 • "– Grunden för Konstrundan var att det skulle vara etablerade konstnärer som visade upp sin konst i sin rätta miljö."
 • "– Barnen äter frukt, bär och jord så vi vill veta om det var en säker och trygg miljö för barnen, säger Daniel André."

Ordet miljö har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom bildligt
allmänt
bildligt

Vad betyder miljö inom allmänt ?

den omgivande naturen

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till miljö (inom allmänt)

Möjliga synonymer till miljö (inom allmänt)

Ordet miljö inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till miljö (inom bildligt)

Diskussion om ordet miljö