muntlig

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till muntlig

Hur används ordet muntlig

  • "Migrationsverkets enhetschef Johanna Duhlaku skriver i ett mejl att en muntlig dialog har förts med dem som skrev brevet."
  • "Han har av åklagarna erbjudits att få en muntlig dragning kring vissa ytterligare, känsliga, punkter."
  • "Åklagaren lutar sig mot både muntlig och teknisk bevisning, bland annat övervakningsbilder från bankomaten."
  • "Det beslutet har dock överklagats av kvinnan och målet ska tas upp vid en muntlig förhandling i kammarrätten."
  • "På kommunstyrelsens sammanträde i tisdags fick politikerna muntlig information om granskningen av Piren."
  • "I ett tidigare mejl till SVT har ansvariga uppgett att det finns en muntlig överenskommelse som ger centret rätt att arrangera ungdomsläger – uppgifter som tillbakavisas av IVO, Inspektionen för vård och omsorg."
  • "Efter en muntlig genomgång lämnades den inhyrda arbetaren ensam vid bandslipmaskinen och klämde och slipskadade tre fingrar."
  • "Det var i går som SVT / Blekingenytt kunde avslöja att en tjänsteman på fritidsförvaltningen gjort en muntlig överenskommelse med sportgolsleverantören Unisport, utan att först upphandla affären."
  • "– Vi hade en muntlig överenskommelse om att gemensamt marknadsföra det här projektet, men när det väl skulle göras var Janne inte särskilt intresserad."
  • "De har haft en advokat som har gjort sitt jobb så gott han har kunnat och framfört att han önskar muntlig förhandling, att han önskar att flickans ärende ska slås ihop med föräldrarnas och man har talat om vad som har hänt i hemlandet, varför föräldrarna har flytt, säger hon och fortsätter :"

Diskussion om ordet muntlig