neddragning

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till neddragning

Hur används ordet neddragning

  • "Kommunen förklarar årets neddragning med att man behövde frigöra resurser till bland annat handledning på modersmålet."
  • "I skrivelsen vittnar personalen om en vardag med ett ökat antal arbetsuppgifter och stress där omsorgsnämnden nu tagit ett inriktningsbeslut om en neddragning av den totala bemanningen på boendet."
  • "Enligt ledningen är en neddragning av verksamheten en nödvändig anpassning till minskad efterfrågan."
  • "Vill inte se superdåliga förslag till neddragning ” skriver Patrik Hansson på Twitter."
  • "Löfte om satsning på skolpsykologer blev neddragning"
  • "Ambulanspersonal i Blekinge känner stor oro för sommaren eftersom de är rädda att neddragning på personal och vårdplatser gör att de får ännu mer att göra än idag."
  • "– Det finns en stor risk för neddragning av personal, men även de som i dag jobbar heltid riskerar att bli av med timmar, säger Jan-Olof Svensson som är Sekos fackombud på Posten i Karlskrona till tidningen."
  • "Att pappersbruket under förra året gjorde en stor neddragning och att småhustillverkaren LB Hus nyligen gick i konkurs gör inte precis saken bättre."
  • "Enligt fackombudet Anders Christensson handlar det om en neddragning på 25 procent."
  • "Enligt fackombudet Anders Christensson handlar det om en neddragning på 25 procent."

Diskussion om ordet neddragning