osculate

osculate
osculated
osculated
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till osculate

Ordet osculate har 2 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom norgespec
matematik
norgespec

Vad betyder osculate inom matematik ?

beröra, tangera, om två kurvor

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Ordet osculate inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till osculate (inom norgespec)

Möjliga synonymer till osculate (inom norgespec)

Diskussion om ordet osculate