parafili

parafilin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder parafili inom medicin ?

Parafili (av grekiska para "utanför", "mot" och philia "kärlek", "vänskap") är en benämning på en socialt oaccepterad avvikelse (eller, tidigare, "perversion") från den sexuella normen; http://sv.wikipedia.org/wiki/Parafili

Diskussion om ordet parafili