parboiling

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till parboiling

Diskussion om ordet parboiling

parboil

parboil
parboiled
parboiled
Verb

Översättningar

Hur används ordet parboil

  • "Parboil the beans before freezing them"

Möjliga synonymer till parboil

Diskussion om ordet parboil