payoff

payoffs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till payoff

Ordet payoff har 5 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom ekonomi
  • Inom juridik
  • Inom film
  • Inom generell
bildligt
ekonomi
juridik
film
generell

Ordet payoff inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Ordet payoff inom ekonomi

the final payment of a debt

Synonymer till payoff (inom ekonomi)

Ordet payoff inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till payoff (inom juridik)

Möjliga synonymer till payoff (inom juridik)

Ordet payoff inom film

Synonymer till payoff (inom film)

Möjliga synonymer till payoff (inom film)

Ordet payoff inom generell

Synonymer till payoff (inom generell)

Diskussion om ordet payoff