peek

peek
peeked
peeked
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till peek

Hur används ordet peek

  • "I only peeked--I didn't see anything interesting"

Ordet peek har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom mat
  • Inom generell
vardagligt
mat
generell

Vad betyder peek inom vardagligt ?

titta nyfiket

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
  • koxa  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till peek (inom vardagligt)

Ordet peek inom mat

look furtively

Översättningar (inom mat)

Synonymer till peek (inom mat)

Möjliga synonymer till peek (inom mat)

Ordet peek inom generell

Synonymer till peek (inom generell)

Diskussion om ordet peek

peek

Substantiv

Synonymer till peek (inom generell)

Hur används ordet peek

  • "I dag lördag, öppnar utställningen Sneak peek – en förhandstitt på vad som är att vänta i den blivande konstparken i Strängnäs."

Vad betyder peek inom mat ?

a secret look

Diskussion om ordet peek