placard

placard
placarded
placarded
Verb

Översättningar

Synonymer till placard

Ordet placard har 3 betydelser

  • Inom amerikansk engelska
  • Inom generell
  • Inom ekonomi
amerikansk engelska
generell
ekonomi

Ordet placard inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till placard (inom amerikansk engelska)

Ordet placard inom generell

post in a public place

Ordet placard inom ekonomi

publicize or announce by placards

Synonymer till placard (inom ekonomi)

Diskussion om ordet placard

placard

placards
Substantiv

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till placard (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till placard

Diskussion om ordet placard