pore

pores
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet pore har 2 betydelser

  • Inom kropp
  • Inom generell
kropp
generell

Vad betyder pore inom kropp ?

any small opening in the skin or outer surface of an animal

Översättningar (inom kropp)

Svenska
  • por  [ anatomi, kropp ]

Ordet pore inom generell

any tiny hole admitting passage of a liquid (fluid or gas)

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till pore (inom generell)

Diskussion om ordet pore

pore

pore
pored
pored
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till pore (inom generell)

Diskussion om ordet pore