scrutinize

scrutinize
scrutinized
scrutinized
Verb

Översättningar

Synonymer till scrutinize

Ordet scrutinize har 4 betydelser

  • Inom politik
  • Inom ekonomi
  • Inom generell
  • Inom norgespec
politik
ekonomi
generell
norgespec

Vad betyder scrutinize inom politik ?

noggrant

Översättningar (inom politik)

Svenska

Synonymer till scrutinize (inom politik)

Möjliga synonymer till scrutinize (inom politik)

Ordet scrutinize inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Ordet scrutinize inom generell

Synonymer till scrutinize (inom generell)

Ordet scrutinize inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till scrutinize (inom norgespec)

Möjliga synonymer till scrutinize (inom norgespec)

Diskussion om ordet scrutinize

  • - 2008-11-10

    syna