publicize

publicize
publicized
publicized
Verb

Översättningar

Synonymer till publicize

Ordet publicize har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom fysik
  • Inom ekonomi
generell
fysik
ekonomi

Ordet publicize inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till publicize (inom generell)

Ordet publicize inom fysik

make public

Synonymer till publicize (inom fysik)

Ordet publicize inom ekonomi

Synonymer till publicize (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till publicize (inom ekonomi)

Diskussion om ordet publicize

publicizing

Substantiv

Synonymer till publicizing (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till publicizing

Diskussion om ordet publicizing