puka

pukan
pukor
pukorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet puka på svenska?

Obestämd singular: puka
Bestämd singular: pukan
Obestämd plural: pukor
Bestämd plural: pukorna

Hur används ordet puka

  • "De närmaste omgivningarna utforskades under tisdagen i Linnés anda till toner av valthorn och puka."
  • "Spelade puka sista dagen på jobbet"

Vad betyder puka inom musik ?

Fotograf: Wikipedia
slagverksinstrument bestående av en kittel vanligen gjord av metall, med ett trumskinn spänt över

Möjliga synonymer till puka

Relaterat till puka

musikinstrument

Diskussion om ordet puka

puka

Substantiv

Vad betyder puka inom generell, generell ?

South American shrub or small tree having long shining evergreen leaves and panicles of green or yellow flowers

small round-headed New Zealand tree having large resinous leaves and panicles of green-white flowers

Diskussion om ordet puka