pull down

Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet pull down

pull down

pull down
pulled down
pulled down
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet pull down har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom luftfart
  • Inom fåglar
ekonomi
luftfart
fåglar

Ordet pull down inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till pull down (inom ekonomi)

Ordet pull down inom luftfart

Synonymer till pull down (inom luftfart)

Ordet pull down inom fåglar

Synonymer till pull down (inom fåglar)

Diskussion om ordet pull down

hull-down

Adverb

Översättningar (inom fåglar)

Diskussion om ordet hull-down