ränteuppgång

(-)(-)(-)
Substantiv

ränteuppgång är del av

Hur används ordet ränteuppgång

  • "En kraftig ränteuppgång på interbankmarknaden, den marknad där bankerna lånar pengar av varandra, nyligen har spätt på oron kring den kinesiska ekonomin."
  • "En ränteuppgång med så mycket som fem procentenheter leder till att sju procent av hushållen med nytt bolån får ett underskott i hushållskassan."
  • "– Våra undersökningar visar att hushållen är mycket räntekänsliga och riskerar att behöva dra åt svångremmen rejält i händelse av en ränteuppgång, säger Arques."
  • "Riksbankens bedömning är att en långsam ränteuppgång fortfarande ger en inflation i linje med inflationsmålet på ett par års sikt."
  • "Han pekar på att den senaste tidens ränteuppgång i kombination med politikernas dribblande med fastighetsskatten har medfört en ökad osäkerhet på bostadsmarknaden, vilket lett till att försäljningstiderna blivit längre."
  • "Men det är bara knappt hälften av de tillfrågade som har räknat på hur de skulle klara en ränteuppgång."
  • "I slutet av förra veckan tog Södra timber över ägandet av trivselhus, ett viktigt tillskott av kapital säger vd:s som tror på ökad försäljning av hus även vid en rimlig ränteuppgång."
  • "– Det är väldigt osannolikt att vi skulle få en kraftig ränteuppgång framöver."
  • "Mardrömsscenariot vore en oväntat kraftig ränteuppgång ovanpå det."
  • "En tumregel som många banker ställer upp är att låntagaren ska klara en ränteuppgång på runt två procentenheter utan att hushållsekonomin äventyras."

Rim på ränteuppgång

Relaterat till ränteuppgång

förvärv

Diskussion om ordet ränteuppgång