röjning

röjningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet röjning

  • "Allt gick rätt till när Karlshamns kommunfullmäktige beslutade att avsätta tre miljoner kronor för rivning och röjning av Saltsjöbaden i Karlshamn."
  • "Saltsjöbadens framtid har blivit en het politisk fråga i Karlshamn efter fullmäktiges beslut att anslå tre miljoner kronor till rivning, röjning och stängselarbete på den befintliga tomten."
  • "Söndagen ägnas åt röjning av nedfallna träd och att ge folk strömmen tillbaka."
  • "Och att öppna ett gatukök som varit stängt i sju år innebär förstås en massa jobb med städning och röjning."
  • "I dag, tisdag, anländer ammunitionsröjare från Eksjö för att återuppta röjning och destruering av kvarlämnad ammunition och sprängämnen från ön Basareholmen, vid inloppet till Karlskrona."
  • "I det här fallet hade mannen troligen fått smittan i samband med röjning av träd med gamla fågelbon."
  • "Det kan till exempel handla om röjning, bränning, bete och slåtter."
  • "Utöver det så beskriver också Styrman i sin skrivelse en rad åtgärder som han planerar att genomföra inom kort : el-inkoppling till herrgården, kuskbostaden och ekonomibygganderna, stägsel, tätningsåtgärder för taken, gallring och röjning runt gården, inköp av vakthund."
  • "Just nu pågår röjning och reparation av järnvägen som påverkades av broraset i Ludvika för snart två veckor sedan."
  • "Det är första gången en liknande röjning görs i Sverige."

Möjliga synonymer till röjning

Diskussion om ordet röjning