vim

vims
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till vim

Hur används ordet vim

  • "he seemed full of vim and vigor"

Ordet vim har 3 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom generell
  • Inom fysik
kemi
generell
fysik

Ordet vim inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Ordet vim inom generell

Synonymer till vim (inom generell)

Ordet vim inom fysik

Synonymer till vim (inom fysik)

Möjliga synonymer till vim (inom fysik)

Diskussion om ordet vim

VIM

Substantiv

Synonymer till VIM (inom fysik)

Vad betyder VIM inom förkortning, data ?

Vendor Independent Mail, Vendor Independent Messaging, Video Interface Module

Diskussion om ordet VIM