reavinst

reavinsten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet reavinst

  • "Ericsson får 650 miljoner kronor för verksamheten och Ericsson gör en reavinst på 200 miljoner kronor på försäljningen."
  • "Till en del skulle det finansieras med en extra reavinst och då är det rimligtvis att det är en extraordinär åtgärd även när det gäller själva kostnaden som sådan."
  • "Blir det klartecken innebär försäljningen en reavinst på 49 miljoner kronor till kommunen."
  • "Säljande Ratos gör en reavinst på 765 miljoner kronor och räknar med att"
  • "Säljande Ratos gör en reavinst på 765 miljoner kronor och räknar med att"
  • "Telia menar därför att den eventuella skatten på försäljningen ska betalas i Norge, där reavinst på försäljning av aktier, enligt Dennelind, inte beskattas."
  • "Mer än att mitt bolag representerar dem och jag äger indirekt aktier via BT Baltrade och den dagen det blir reavinst kommer jag att skatta för dem i Sverige, säger Hans Risberg som enligt ett e-postbrev till finansdepartementet äger 10 procent av den nya koncernen där Arbetslivsresurs ingår."
  • "Försäljningen ger Ratos en reavinst på cirka 900 miljoner kronor."
  • "Man får inte skjuta upp all reavinst och räntan på den del man får skjuta upp är alldeles för hög, drygt 3 procent, klart över marknadsränta."
  • "Tar man bort effekterna av en reavinst som företaget gjorde är ändå en tredjedel av allt som kunderna betalar ren vinst för bolaget."

Möjliga synonymer till reavinst

Diskussion om ordet reavinst