vinst

[vɪnst]
vinsten
vinster
vinsterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till vinst

Hur uttalas ordet vinst?

[vɪnst]

Hur böjs ordet vinst på svenska?

Obestämd singular: vinst
Bestämd singular: vinsten
Obestämd plural: vinster
Bestämd plural: vinsterna

Ordet vinst har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom sport
  • Inom allmänt
ekonomi
sport
allmänt

Vad betyder vinst inom ekonomi ?

begrepp inom nationalekonomi och företagsekonomi (även om vanligt folks transaktioner); intäkter minus kostnader

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till vinst (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till vinst (inom ekonomi)

Ordet vinst inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till vinst (inom sport)

Möjliga synonymer till vinst (inom sport)

Ordet vinst inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till vinst (inom allmänt)

Möjliga synonymer till vinst (inom allmänt)

Möjliga synonymer till vinst (inom allmänt)

Diskussion om ordet vinst