redovisa

redovisar
redovisade
redovisat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till redovisa

Hur böjs ordet redovisa på svenska?

Presens: redovisar
Preteritum: redovisade
Supinum: redovisat

Hur används ordet redovisa

 • "Jag har bara gjort som mina chefer har sagt, säger den tidigare anställde på Avenyn Spar som inte närmare vill redovisa turerna på Avenyn Spar."
 • "Arbetsmiljöverket krävde att SU skulle redovisa hur personalen skulle hinna ta raster redan den 1 september."
 • "Det är inte bara viktigt att redovisa vart pengarna vi skänker går, det är minst lika viktigt att ta reda på om insatserna uppnår de effekter vi önskar, att hjälpa utsatta barn."
 • "Jag har bara gjort som mina chefer har sagt, säger den tidigare anställde på Avenyn Spar som inte närmare vill redovisa turerna på Avenyn Spar."
 • "Men Socialdemokraterna kan inte redovisa något rödgrönt regeringsalternativ."
 • "I mitten av februari ska en konsult redovisa vilka detaljplaner som finns och arbetas med, även åtskilliga decennier gamla, för att ge en överblick."
 • "SVT borde redovisa hur röstningen går till, tycker Bo Grapenskog."
 • "Det är inte bara viktigt att redovisa vart pengarna vi skänker går, det är minst lika viktigt att ta reda på om insatserna uppnår de effekter vi önskar"
 • "Förslaget, som inom kort skickas ut till olika remissinstanser, innebär att det blir skyldighet att redovisa alla bidrag över ett halvt basbelopp, i dag 22 250 kronor, med bidragsgivarens namn."
 • "Russell har full koll på skolboken men klarar inte riktigt av att redovisa läxan"
 • "Trots tre tidigare krav på åtgärder då en skola i Karlskrona fortfarande inte följer skollagen, har kommunen fortfarande inte kunnat tillräckligt redovisa för hur bland annat skolkränkningar ska anmälas."
 • "Nyligen har Socialstyrelsen begärt att landstinget ska redovisa hur långt man har kommit i patientsäkerhetsarbetet före den 22 mars."
 • "Mannen struntade också i att deklarera det året och har underlåtit att redovisa inkomster på åtminstone 544 000 kronor, vilket innebär att 215 000 kronor inte betalats i skatt."
 • "Mannen åtalas för försvårande av skattekontroll, bokföringsbrott och skattebrott efter att ha låtit bli att redovisa företagets affärshändelser under 2010, då omsättningen åtminstone uppgick till 590 000 kronor och momsen till 147 000 kronor."
 • "Skolinspektionen kräver nu att skolan ska ge sin version av händelseförloppet och redovisa sitt agerande."
 • "Kommunen har fått till den 3 oktober på sig att redovisa vilka åtgärder som vidtagits."
 • "Senast den 31 januari ska bolaget redovisa vilka åtgärder de tagit."
 • "Skolan i Tumba stängs omedelbart och senast den 17 januari 2014 ska Praktiska Sverige AB redovisa vad de gjort för att rätta till de brister som pekats ut."
 • "Att förvaltningen har varit dålig på att redovisa kostnader för det ekonomiska biståndet för nyanlända med särskilda behov tillbakavisas av arbetsmarknadschefen."
 • "Anställda inom Karlskrona kommun har fått betalt för privata utlägg utan att behöva redovisa kvitton."

Vad betyder redovisa inom ekonomi ?

noggrant förklara och berätta om något, särskilt i form av en rapport

Möjliga synonymer till redovisa

Diskussion om ordet redovisa

 • - 2008-09-08

  ordet redovisning kan även översättas till engelskans presentation to give a presentation

 • - 2008-09-08

  magnus åström, sthlm

 • - 2014-06-23

  present

 • regmolar - 2011-07-26

  Det borde läggas till betydelser som inte bara handlar om ekonomi, eftersom ordet kan användas i en mer generell betydelse.