religionskunskap

religionskunskapen
religionskunskaper
religionskunskaperna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till religionskunskap

Hur böjs ordet religionskunskap på svenska?

Obestämd singular: religionskunskap
Bestämd singular: religionskunskapen
Obestämd plural: religionskunskaper
Bestämd plural: religionskunskaperna

Hur används ordet religionskunskap

  • "När det gäller utbildning av ämneslärare på gymnasienivå får Högskolan Dalarna examensrätt i svenska, svenska som andra språk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, religionskunskap samt bild."
  • "När det gäller utbildning av ämneslärare för grundskolans årskurs 7 till 9 får högskolan examinera lärare i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi och bild."
  • "Ett exempel : Undervisningen i samhälls- och religionskunskap läggs ibland på lägsta möjliga nivå för elever på yrkesprogram, i övertygelsen att eleverna i alla fall inte vill lära sig mer än absolut nödvändigt."
  • "Vidare i ett av SO-ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap samt i ett av NO-ämnena kemi, fysik eller biologi."
  • "Dessutom gör de något av proven i biologi, fysik eller kemi samt i något av ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap."
  • "Skolan har uppgett till lokala medier att eleverna börjat intensivstudera kärnämnet för att inom loppet av en vecka få betyg i religionskunskap och undvika att ta studentexamen med ofullständiga betyg."
  • "Det står väldigt väl uttryckt vilka kurser som ingår och där ingår kursen religionskunskap A, säger Magnus Haglund, enhetschef på Skolinspektionen i Göteborg, till TT."
  • "Aniaragymnasiet i Göteborg tolkade skollagen fel och missade att ge några elever undervisning i kärnämnet religionskunskap."
  • "För närvarande finns åtta kärnämnen på gymnasieskolan : Svenska, engelska, matematik, idrott och hälsa, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap och estetisk verksamhet."
  • "Karin Kittelmann Flensner, som själv har en bakgrund som lärare i religionskunskap, tror att det kan vara en anledning till att många lärare tar den enkla och säkra vägen i undervisningen, eftersom man riskerar att stå med en konflikt mellan den kristna och muslimska världen, en Israel-Palestinakonflikt eller Syrienkonflikt i miniformat."

Diskussion om ordet religionskunskap