reorganize

reorganize
reorganized
reorganized
Verb

Översättningar

Synonymer till reorganize

Hur används ordet reorganize

  • "We must reorganize the company if we don't want to go under"

Ordet reorganize har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet reorganize inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till reorganize (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till reorganize (inom ALLMÄNT)

Ordet reorganize inom generell

organize anew

organize anew, as after a setback

Synonymer till reorganize (inom generell)

Uttryck till reorganize (inom generell)

Diskussion om ordet reorganize