rescript

rescripts
Substantiv

Översättningar

Synonymer till rescript

Ordet rescript har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ekonomi
  • Inom data
generell
ekonomi
data

Vad betyder rescript inom generell, generell ?

a reply by a Pope to an inquiry concerning a point of law or morality

(inom generell)

Ordet rescript inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till rescript (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till rescript (inom ekonomi)

Ordet rescript inom data

Synonymer till rescript (inom data)

Möjliga synonymer till rescript (inom data)

Diskussion om ordet rescript