constitution

constitutions
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet constitution

  • "the constitution of a PTA group"

Ordet constitution har 6 betydelser

  • Inom politik
  • Inom juridik
  • Inom luftfart
  • Inom data
  • Inom ålderdomlig
  • Inom fysik
politik
juridik
luftfart
data
ålderdomlig
fysik

Ordet constitution inom politik

Översättningar (inom politik)

Svenska

Möjliga synonymer till constitution (inom politik)

Ordet constitution inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till constitution (inom juridik)

Möjliga synonymer till constitution (inom juridik)

Ordet constitution inom luftfart

the act of forming something

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till constitution (inom luftfart)

Möjliga synonymer till constitution (inom luftfart)

Ordet constitution inom data

the way in which someone or something is composed

Översättningar (inom data)

Synonymer till constitution (inom data)

Möjliga synonymer till constitution (inom data)

Ordet constitution inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till constitution (inom ålderdomlig)

Ordet constitution inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Svenska

Synonymer till constitution (inom fysik)

Diskussion om ordet constitution