sötvatten

sötvattnet
(-)(-)
Substantiv [t]

Synonymer till sötvatten

Hur används ordet sötvatten

  • "Pengarna ska användas för att ta reda på om yngel av abborre och gädda i Hanöbukten kläckts i havet eller i närliggande sötvatten."
  • "Nästan hälften av alla gäddor på ostkusten har ett ursprung i sötvatten dit de vuxna gäddorna vandrat från havet."
  • "Kör in i sötvatten"
  • "– Man har sett att det är runt 50 procent av fisken som lever i havet som har sitt ursprung och är uppvuxen i sötvatten så det är oerhört viktigt att fisken kan ta sig upp till sina lek- och uppväxtområden."
  • "Värmen den senaste tiden har gjort att parasiten sannolikt kan finnas vid fler badplatser med sötvatten eller bräckt vatten."
  • "Pigghajar lever inte i sötvatten"
  • "– Det händer alltid att fisk simmar fel, men det är ovanligt att pigghajar tar sig in i Ätran där det är sötvatten."
  • "Det här är den tredje majfisken som har observerats i sötvatten."
  • "Oc SLU Aqua beräknar att vattenkraftens galler och turbiner dödar mer ål än vad yrkesfisket i sötvatten gör."
  • "– I dagsläget går cirka 50 procent av allt sötvatten i Europa till industrin."

Vad betyder sötvatten inom dryck ?

Fotograf: Wikipedia
vatten som har tillräckligt låg salthalt för att vara drickbart

Möjliga synonymer till sötvatten

Relaterat till sötvatten

innanhav

Diskussion om ordet sötvatten