secrecy

secrecies
Substantiv

Översättningar

Synonymer till secrecy

Ordet secrecy har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder secrecy inom generell, generell ?

the trait of keeping things secret

Översättningar (inom generell)

Synonymer till secrecy (inom generell)

Uttryck till secrecy (inom generell)

Möjliga synonymer till secrecy (inom generell)

Möjliga synonymer till secrecy (inom generell)

Ordet secrecy inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Diskussion om ordet secrecy