shank

shanks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet shank har 7 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom botanik
 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom teknik
 • Inom teknik
 • Inom anatomi
anatomi
botanik
mat
generell
teknik
teknik
anatomi

Vad betyder shank inom anatomi ?

the part of the human leg between the knee and the ankle

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Möjliga synonymer till shank (inom anatomi)

Ordet shank inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till shank (inom botanik)

Ordet shank inom mat

a cut of meat (beef or veal or mutton or lamb) from the upper part of the leg

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till shank (inom mat)

Ordet shank inom generell

the long narrow part of something

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till shank (inom generell)

Ordet shank inom teknik

the part of a bolt between the thread and the head

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Ordet shank inom teknik

the round part of the bit by which it is held in the drill

Översättningar (inom teknik)

Svenska
 • nacke  [ skotsk engelska ]

Möjliga synonymer till shank (inom teknik)

Ordet shank inom anatomi

the part of the shoe connecting the heel and the wide part of the sole

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Möjliga synonymer till shank (inom anatomi)

Diskussion om ordet shank

 • - 2010-06-02

  socket förekommer i golf