sib

Adjektiv

Översättningar

Diskussion om ordet sib

sib

sibs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet sib har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet sib inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till sib (inom vardagligt)

Ordet sib inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till sib (inom generell)

Uttryck till sib (inom generell)

Diskussion om ordet sib