skörhet

Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder skörhet inom generell ?

det att vara skör

Möjliga synonymer till skörhet

Diskussion om ordet skörhet

skörhet

skörheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet skörhet

 • "Hennes skörhet skrämde honom nästan"
 • "Det här för att öppna upp för diskussion om bland annat manlighet och skörhet, och manlighet och egoism."
 • "Jag förstod inte valen de gjorde, och kunde inte relatera till Kittys skörhet."
 • "Hon beskriver skörhet som ett mått på den fysiska förmågan patienten har."
 • "Forskare : Bedöm äldre covidpatienter efter skörhet – inte ålder"
 • "Det visar en ny studie från Karolinska – som slår fast att skörhet är ett bättre mått än ålder för att förutsäga dödlighet i covid-19."
 • "Äldres skörhet avgör överlevnadschanser vid covid-19"
 • "Där har faktorer som ålder, skörhet och sjuklighet spelat in."
 • "– Det är inte vilka ungdomar som helst som skadar sig genom sex utan det finns en sorts skörhet hos dem."
 • "– De allra flesta som skrivs in är antingen ovaccinerade eller har bakomliggande skörhet eller sjukdom, säger Thomas Lindén."
 • "– De flesta som skrivs in är antingen ovaccinerade eller har bakomliggande skörhet eller sjukdom, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen."

Vad betyder skörhet inom generell ?

det att vara skör

Möjliga synonymer till skörhet

Relaterat till skörhet

skörhet

Diskussion om ordet skörhet