socket

sockets
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till socket

Ordet socket har 5 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom anatomi
  • Inom elektricitet
  • Inom teknik
  • Inom generell
medicin
anatomi
elektricitet
teknik
generell

Vad betyder socket inom medicin ?

where something (a pipe or probe or end of a bone) is inserted

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till socket (inom medicin)

Möjliga synonymer till socket (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet socket inom anatomi

a bony hollow into which a structure fits

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Möjliga synonymer till socket (inom anatomi)

Vanlig betydelse av ordet socket inom elektricitet

a receptacle into which an electric device can be inserted

Översättningar (inom elektricitet)

Svenska

Synonymer till socket (inom elektricitet)

Möjliga synonymer till socket (inom elektricitet)

Ovanlig betydelse av ordet socket inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till socket (inom teknik)

Möjliga synonymer till socket (inom teknik)

Ovanlig betydelse av ordet socket inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till socket (inom generell)

Möjliga synonymer till socket (inom generell)

Diskussion om ordet socket