spade

spade
spaded
spaded
Verb

Översättningar

Hur används ordet spade

 • "I spade compost into the flower beds"

Vad betyder spade inom generell ?

dig (up) with a spade

Diskussion om ordet spade

spade

spades
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet spade har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom slang
generell
slang

Vad betyder spade inom generell, generell ?

a sturdy hand shovel that can be pushed into the earth with the foot

a playing card in the major suit of spades

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till spade (inom generell)

Ordet spade inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till spade (inom slang)

Möjliga synonymer till spade (inom slang)

Diskussion om ordet spade

spade

spaden
spadar
spadarna
Substantiv [n]

Översättningar (inom slang)

Engelska

Synonymer till spade (inom slang)

spade är en/ett (inom slang)

Hur böjs ordet spade på svenska?

Obestämd singular: spade
Bestämd singular: spaden
Obestämd plural: spadar
Bestämd plural: spadarna

Hur används ordet spade

 • "Det kommer inte bli någon spade i jorden här i september, säger hon bestämt."
 • "Sanering med spade efter Jas-kraschen"
 • "Björn Pettersson på Tjurkö i Karlskrona skärgård har väntat två år på att företaget IP Only ska dra in fiber på ön – men fortfarande har inte ens en spade satts i marken."
 • "Där höll en man med en spade på att slö sönder saker."
 • "De historiska första spadtagen som togs med en spade med inte mindre än fem olika handtag."
 • "Under presskonferensen visade polisen två föremål, en spade och en gammal passare, som de misstänker är stulna."
 • "Polisen har hittat en spade och en passare som knyts till mordet."
 • "- Till att börja med ska man ha en liten spade så det blir mindre tyngd."
 • "Den åtalade har slagit 25-åringen i huvudet med en spade, knivhuggit honom i ryggen, i huvudet och på flera andra ställen på kroppen."
 • "25-åringen ska ha fått flera slag mot huvudet med en spade så att han fallit ihop, när han därefter försökte fly höggs han upprepade gånger med en kniv."

Ordet spade har 4 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom trädgårdskonst
 • Inom byggnadskonst
 • Inom mat
jordbruk
trädgårdskonst
byggnadskonst
mat

Vad betyder spade inom jordbruk ?

En spade är ett redskap som främst används vid grävningsarbeten. Spaden är med spets och har skarpa kanter för att kunna skära ned i grästorv eller fastare jord. En vikt kant upptill att trampa på ökar kraften https://sv.wikipedia.org/wiki/Spade

Översättningar (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till spade (inom jordbruk)

Ordet spade inom trädgårdskonst

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Engelska
 • spud  [ slang, trädgårdskonst ]

spade är en/ett (inom trädgårdskonst)

Ordet spade inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Engelska
 • trowel  [ trädgårdskonst ]

Synonymer till spade (inom byggnadskonst)

Ordet spade inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till spade (inom mat)

Möjliga synonymer till spade (inom mat)

Diskussion om ordet spade

 • - 2009-03-04

  Vad betyder - spader på ngt.

 • puppan - 2011-01-19

  Ska det inte stå: Spade - spadAr (spadarna) ?