spleen

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till spleen

Ordet spleen har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom anatomi
  • Inom bildligt
ålderdomlig
anatomi
bildligt

Ordet spleen inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Möjliga synonymer till spleen (inom ålderdomlig)

Ordet spleen inom anatomi

a large dark-red oval organ on the left side of the body between the stomach and the diaphragm; produces cells involved in immune responses

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till spleen (inom anatomi)

Ordet spleen inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till spleen (inom bildligt)

Möjliga synonymer till spleen (inom bildligt)

Diskussion om ordet spleen

spleen

spleenen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till spleen (inom bildligt)

Vad betyder spleen inom vardagligt ?

svårmod, livsleda

Möjliga synonymer till spleen

Diskussion om ordet spleen

  • - 2009-02-09

    Har även betydelsen ~"plåga". Må hända att det kan vara "pina" eller någon synnonym men ordet har en sådan betydelse i alla fall.

  • - 2011-11-11

    betyder Mjälte.