spoilage

Substantiv

Översättningar

Synonymer till spoilage

Ordet spoilage har 2 betydelser

  • Inom dryck
  • Inom tandvård
dryck
tandvård

Vad betyder spoilage inom dryck ?

the amount that has spoiled

Översättningar (inom dryck)

Svenska

Möjliga synonymer till spoilage (inom dryck)

Ordet spoilage inom tandvård

the process of becoming spoiled

Översättningar (inom tandvård)

Synonymer till spoilage (inom tandvård)

Möjliga synonymer till spoilage (inom tandvård)

Diskussion om ordet spoilage