shrinkage

shrinkages
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till shrinkage

Ordet shrinkage har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
medicin
generell

Ordet shrinkage inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Ordet shrinkage inom generell

the amount by which something shrinks

Synonymer till shrinkage (inom generell)

Diskussion om ordet shrinkage