standardisering

standardiseringen
standardiseringar
standardiseringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till standardisering

Hur böjs ordet standardisering på svenska?

Obestämd singular: standardisering
Bestämd singular: standardiseringen
Obestämd plural: standardiseringar
Bestämd plural: standardiseringarna

Hur används ordet standardisering

  • "Socialstyrelsen får även uppdraget att ta fram en standardisering om hur vården av cancerpatienter dokumenteras, så att journalerna blir enklare för andra att hitta och återanvända för exempelvis forskning."
  • "Ska det kommas igång med resande igen, så är någon form av standardisering nödvändig."
  • "För att pressa läkemedelsindustrin till en standardisering vill SKL att man i upphandling av läkemedel ska kunna ställa krav på hur läkemedelsförpackningar ska se ut."
  • "En standardisering av hantverkstjänster skulle göra det lättare för konsumenter, utan förkunskaper, att ta ställning till offerter från olika entreprenörer."
  • "Fyra branschaktörer vill se en standardisering av informationen köpare ska få."
  • "En standardisering av hantverkstjänster skulle göra det lättare för konsumenter, utan förkunskaper, att ta ställning till offerter från olika entreprenörer."
  • "Motmedlet handlar enligt PTS om uppdatering av programvaror och att operatörer medverkar till standardisering och att befintliga anvisningar följs."
  • "Diskussioner förs om standardisering och att till exempel rödmärka askar för dom starkaste medlen."
  • "Östen Dahl pekar också på att standardisering förekommer överallt."
  • "- Omställningen innebär bland annat ökad grad av standardisering i arbetsprocesser och erbjudanden till marknaden, ökade insatser för affärsutveckling och marknadsbearbetning samt optimering av både gemensamma och lokala verksamheter."

Möjliga synonymer till standardisering

Diskussion om ordet standardisering