stifle

stifle
stifled
stifled
Verb

Översättningar

Synonymer till stifle

Hur används ordet stifle

  • "Stifle your curiosity"

Ordet stifle har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom norgespec
musik
norgespec

Vad betyder stifle inom musik ?

smother or suppress

Översättningar (inom musik)

Synonymer till stifle (inom musik)

Möjliga synonymer till stifle (inom musik)

Ordet stifle inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till stifle (inom norgespec)

Diskussion om ordet stifle

stifling

Substantiv

Synonymer till stifling (inom norgespec)

Diskussion om ordet stifling

stifling

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet stifling

  • "the stifling atmosphere"

Möjliga synonymer till stifling

Diskussion om ordet stifling