strata

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet strata

  • "Maria Svensson påpekar också att det som försvårar situationen är att många av barnen inte har den trygghet omkring sig som krävs för att BUP ska kunna strata en behandling för att barnet ska läka och må bättre i framtiden."
  • "När Premicare senare lämnade in en ansökan om att få strata en vårdcentral i området med stöd av lagen om valfrihet i vården avbröt landstinget sin upphandling till förmån för Premicare."

Möjliga synonymer till strata

Diskussion om ordet strata

strata

stratat
(-)
stratana
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet strata på svenska?

Obestämd singular: strata
Bestämd singular: stratat
Bestämd plural: stratana

Möjliga synonymer till strata

Diskussion om ordet strata

strata

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till strata

Diskussion om ordet strata