skikt

[ˈɧɪkːt]
skiktet
skikt
skikten
Substantiv [t]

Synonymer till skikt

Hur uttalas ordet skikt?

[ˈɧɪkːt]

Hur böjs ordet skikt på svenska?

Obestämd singular: skikt
Bestämd singular: skiktet
Obestämd plural: skikt
Bestämd plural: skikten

Hur används ordet skikt

  • "För egen del använder han många tunna skikt av kläder för att hålla värmen."
  • "Taken är isolerade i olika skikt med plåt och gummi emellan, så vattnet har inte kunnat tränga in utifrån."
  • "Det är gruvhanteringen i Falun som har lett till att markens översta skikt innehåller förhöjda metallhalter, i första hand bly."
  • "Gruvhanteringen i Falun har lett till att markens översta skikt innehåller förhöjda metallhalter, i första hand bly."
  • "Jämför man med samhällets rikaste skikt är skillnaderna ännu större."
  • "Utställningen spänner mellan olika länder, världar och sociala skikt."
  • "Norrskenet är ett fascinerande skådespel som uppstår när laddade partiklar slungas ut från solen och träffar atmosfärens yttersta skikt."
  • "Hon berättar om en maktlöshet och en oro som påverkar samhällets alla skikt."
  • "Vi skär genom alla skikt."
  • "Ytterst ska ett skikt av bentonit och morän säkra massan."

Vad betyder skikt inom sjöfart ?

tunt lager av något material som ligger ovanpå eller emellan annat material

Möjliga synonymer till skikt

Möjliga synonymer till skikt

Diskussion om ordet skikt